บัตรโดยสารราคาพิเศษ

ตั๋วไป - กลับ คารุอิซาว่า , คุซัทสึ

ชนิดของตั๋ว
ตั๋วไป - กลับ คารุอิซาว่า , คุซัทสึ คือ ตั๋วที่สะดวกต่อการเดินทางที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนจากชิบูย่าไปคุซัทสึ, ตั๋วรถโดยสารประจำทางท้องถิ่นระหว่างคุซัทสึออนเซ็นกับคารุอิซาว่า (สามารถขึ้นลงได้ระหว่างทาง) และตั๋วรถบัสด่วนจากคารุอิซาว่ากลับมายังชิบูย่า
หรือตั๋วรถบัสด่วนจากชิบูย่าไปคารุอิซาว่า, ตั๋วรถโดยสารประจำทางท้องถิ่นระหว่างคารุอิซาว่าไปคุซัทสึ (สามารถขึ้นลงระหว่างทาง) และตั๋วรถบัสด่วนจากคุซัทสึกลับมาชิบูย่า
ราคา
ผู้ใหญ่ 8,000 เยน
เด็ก 4,000 เยน
วิธีการจอง/ ซื้อ
สามารถจอง / ออกตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์จำนายตั๋วโดยสารในสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้)

ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ ตั๋ว Q-Pack

ชนิดของตั๋ว
"ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ ตั๋ว Q-Pack " คือ ตั๋วราคาสุดคุ้มซึ่งประกอบไปด้วยตั๋วไป - กลับของรถบัสด่วนจากชิบูย่ากับฟรีพาสของสวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์
ราคา
ผู้ใหญ่ 7,700 เยน
นักเรียนมัธยม (อายุ 13 -18 ปี) 7,300 เยน
นักเรียนชั้นประถม (อายุ 7 -12 ปี) 4,760 เยน
วิธีการจอง/ ซื้อ
สำหรับตั๋ว Q-Pack กรุณาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสด่วนที่สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5
หากคุณต้องการจองที่นั่งล่วงหน้าจาก ชิบูย่า ⇔ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์  กรุณากดปุ่ม "จองที่นั่ง" เพื่อทำการจองที่นั่งเท่านั้นโดยยังไม่มีการชำระเงินทางออนไลน์
ข้อควรระวัง : หากคุณได้ทำการชำระเงินทางออนไลน์แล้วสำหรับรถที่วิ่งระหว่าง ชิบูย่า ⇔ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ คุณจะไม่สามารถซื้อตั๋ว  Q-Pack ได้อีก 
"จองที่นั่ง" คลิกที่นี่

ตั๋วซี วัลเลย์

ชนิดของตั๋ว
ตั๋วนี้เป็นตั๋วพิเศษที่รวมตั๋วรถโดยสารไป – กลับจากสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ และตั๋วเข้าชมคาโมะกาวะ ซี เวิลด์ 
ราคา
ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย) : 6,050 เยน
เด็ก (นักเรียนชั้นประถม) : 5,250 เยน
เด็ก (อายุ 4 – 6 ปี) : 3,230 เยน

ระยะเวลา 7 ตั้งนับตั้งแต่วันออกตั๋ว (วันที่ซื้อ)
 
วิธีการจอง/ ซื้อ
หากต้องการซื้อตั๋วซี วัลเลย์ กรุณาซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
※ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น