รถบัสด่วน

โตเกียว ⇔ นากาโนะ / กุมมะ

ชิบูย่า ⇔ คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น

โตเกียว ⇒ คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น
เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีคารุอิซาว่า - ผู้ใหญ่ 3,100 เยน, เด็ก: 1,550 เยน / สถานีขนส่งคุซัทสึ - ผู้ใหญ่ : 3,600 เยน, เด็ก : 1,800 เยน

ตัวอย่างคอร์สที่แนะนำ
คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น ⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีคารุอิซาว่า - ผู้ใหญ่ 3,100 เยน, เด็ก: 1,550 เยน / สถานีขนส่งคุซัทสึ - ผู้ใหญ่ : 3,600 เยน, เด็ก : 1,800 เยน

ตัวอย่างคอร์สที่แนะนำ
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
สถานีคารุอิซาว่า ป้ายรถบัส หมายเลข 3
สถานีขนส่งคุซัทสึออนเซ็น ป้ายรถบัส หมายเลข 5
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 4 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีขนส่งคุซัทสึออนเซ็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ ชิซุโอกะ / ยามานาชิ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ

ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ 
⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 2,000 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,000 เยน
ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ 
⇒ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 2,000 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,000 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ - รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ 
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
สถานีคาวากุจิโกะ ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สถานีฟูจิซัง ป้ายรถบัส หมายเลข 1
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 12 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ป้ายรถบัสฟูจิ คิว ไฮแลนด์/ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีคาวากุจิโกะ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีฟูจิซัง
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ ชิซุโอกะ

ชิบูย่า ⇔ ฟูจิเอดะ / ซาการะ

ชิบูย่า ⇒ ฟูจิเอดะ / ซาการะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 3,160 เยน - 3,560 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,580 เยน - 1,780 เยน
ฟูจิเอดะ / ซาการะ ⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 3,160 เยน - 3,560 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,580 เยน - 1,780 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
รถบัสด่วนโทเม โกเทมบะ
คาริยาโดะ
สถานีฟูจิเอดะ ทางออกทิศใต้
อิกุจิซาคาอิ
สนามบินชิซุโอกะ
ชิซุนามิไคกัง อิริกุจิ
สำนักงานจำหน่ายตั๋วซาการะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 4 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ที่สถานีชิซุโอกะ / อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ที่สถานีฟูจิเอดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ เอฮิเมะ / ภูมิภาคโทโยะ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ อิมะบาริ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇒ อิมะบาริ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 12 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 11,300 เยน - 12,200 เยน, เด็ก: 5,650 เยน - 6,100 เยน

ตัวอย่างคอร์สที่แนะนำ
อิมะบาริ ⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 12 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 11,300 เยน - 12,200 เยน, เด็ก: 5,650 เยน - 6,100 เยน

ตัวอย่างคอร์สที่แนะนำ
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
ฟุทาโกะทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมเซิน เฮ้าท์ ชั้น 1
มิชิมะ-คาวาโนเอะ IC
สถานีขนส่งนิฮามะ ทิศตะวันตก
ไซโจโนโบริมิจิ
สถานีนิวกาวะ
อิมาบาริเอคิมาเอะ
อิมะบะริ ซันบาชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 3
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีอิมะบาริ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ นากาโนะ (เปิดให้บริการตามฤดูกาล)

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ คามิโคจิ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇒ คามิโคจิ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 7,900, เด็ก: 3,950 เยน 
คามิโคจิ ⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 7,900 เยน, เด็ก: 3,950 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
ฟุทาโกะทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมเซิน เฮ้าท์ ชั้น 1
สถานีชินชิมะชิมะ
สถานีขนส่งซะวันโดะ
สถานีขนส่งคามิโคจิ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งคามิโคจิ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
ปี 2562 : ให้บริการระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม (ออกเดินทางจากชิบูย่า มาร์ค ซิตี้)
ลิงค์

โตเกียว ⇔ ชิบะ

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ⇔ สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ・สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก

สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก ⇒ ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ - ผู้ใหญ่ 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน / สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก - ผู้ใหญ่ : 1,600 เยน, เด็ก : 800 เยน

 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ⇒ สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ - ผู้ใหญ่ 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน / สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก - ผู้ใหญ่ : 1,600 เยน, เด็ก : 800 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้ ・ สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ・สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 23 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ ผู้ใหญ่ / ศูนย์แนะนำหน้าสถานีคิซาระสึ / บนรถบัส
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ

โตเกียว ⇔ ชิบะ

ชิบูย่า ⇔ มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ

ชิบูย่า ⇒ มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน
มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ ⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน
ป้ายรถบัส
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
วันธรรมดา : ไป-กลับ 2 รอบ  /  วันสุดสัปดาห์  : ไป-กลับจากสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ

โตเกียว ⇔ ชิบะ

ชิบูย่า⇔คิซาระสึ / อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์

ชิบูย่า 
⇒คิซาระสึ / อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์
เวลาเดินทาง » ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว»
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
⇒สถานีขนส่งคิซาระสึคาเนะดะ
ผู้ใหญ่ : 1,500 เยน  เด็ก : 750 เยน

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
⇒อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์
 ผู้ใหญ่ : 2,700 เยน  เด็ก : 1,350 เยน
 
คิซาระสึ / อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์
⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง »ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว»
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
⇒สถานีขนส่งคิซาระสึคาเนะดะ
ผู้ใหญ่ : 1,500 เยน  เด็ก : 750 เยน

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
⇒อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์
 ผู้ใหญ่ : 2,700 เยน  เด็ก : 1,350 เยน
ป้ายรถบัส
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
สถานีขนส่งคิซาระสึคาเนะดะ
อะวะคาโมะกาวะ ทางออกทิศตะวักตก
คาโมะกาวะ ซี เวิลด์
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป คิซาระสึ / อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์ : 4 เที่ยว
จาก คิซาระสึ / อะวะคาโมะกาวะ / คาโมะกาวะ ซี เวิลด์ : 4 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
บนรถบัส
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ

คานากาวะ ⇔ ยามานาชิ

สถานีฮิโยชิ /  สถานีเซ็นเตอร์คิตะ /  สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ ⇔ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ / ทะเลสาบยามานาโกะ / ทะเลสาบ

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
⇒ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ /
ทะเลสาบยามานากะโกะ / คาวากุจิโกะ /
(เฉพาะช่วงฤดูร้อน) ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
เวลาเดินทาง» ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ: ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» 
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ:
ผู้ใหญ่: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน

ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ:
ผู้ใหญ่: 1,900 เยน, เด็ก: 950 เยน

ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน):
ผู้ใหญ่: 2,900 เยน, เด็ก: 1,450 เยน
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ /
ทะเลสาบยามานากะโกะ / คาวากุจิโกะ /
(เฉพาะช่วงฤดูร้อน) ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
⇒ สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
เวลาเดินทาง» ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ: ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» 
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ:
ผู้ใหญ่: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน

ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ:
ผู้ใหญ่: 1,900 เยน, เด็ก: 950 เยน

ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน):
ผู้ใหญ่: 2,900 เยน, เด็ก: 1,450 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีฮิโยชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีอิจิกาโอะ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์
ทะเลสาบยามานากะโกะ
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
สถานีคาวากุจิโกะ ป้ายรถบัส หมายเลข 2
ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ป้ายรถบัสฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีคาวากุจิโกะ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (ข้าง ๆ ฟูจิ คิว อุนโจคะคุ) / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ / ทะเลสาบยามานากะโกะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับรถไปภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน
• รถที่ออกจาก ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ / ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้
ลิงค์

คานากาวะ ⇔ ชิซุโอกะ (เปิดให้บริการตามฤดูกาล)

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ ⇔ ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ(Yeti) / กุรินปะ (Grinpa)

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ 
⇒ ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ

เวลาเดินทาง» ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,900 เยน, เด็ก: 950 เยน
ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ 
⇒ สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,900 เยน, เด็ก: 950 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีฮิโยชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีอิจิกาโอะ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ
กุรินปะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• เปิดให้บริการเฉพาะฤดูหนาว
• รถที่ออกจาก ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ : หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้

คานากาวะ / โตเกียว ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สถานีมูซาชิ-โคสุกิ ทางออกทิศตะวันออก /  ฟุ ทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ / รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์  ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สถานีมูซาชิ-โคสุกิ ทางออกทิศตะวันออก /
ฟุ ทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ /
รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์  
⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,400 เยน, เด็ก: 700 เยน
โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
⇔ สถานีมูซาชิ-โคสุกิ ทางออกทิศตะวันออก /
ฟุ ทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ /
รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,400 เยน, เด็ก: 700 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีมูซาชิ-โคสุกิ ทางออกทิศตะวันออก
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ / รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ 
โตเกียวดิสนีย์ซี
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
โตเกียวดิสนีย์ซี และ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 4 เที่ยว
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ / สถานีมูซาชิ-โคสุกิ 5 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
Information Center(Nagano Station) / Nagano Bus Terminal / Shinjuku Expressway Bus Terminal / Inside bus
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
Note
*สำหรับรถที่ไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี ทุกเที่ยว ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนรถออกเดินทาง"
แม้ว่าไม่ได้จองที่นั่งล่วงหน้าก็สามารถซื้อตั๋วได้ในกรณีที่ยังมีที่นั่งว่างเหลือในวันนั้น

*สำหรับรถที่ออกจาก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี ทุกเที่ยวทุกที่นั่งเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า สามารถชำระโดยบัตร IC เช่น "PASMO" "Suica" เป็นต้น

•ชำระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตร IC 
ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต
 

คานากาวะ ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สถานีทามะพลาซ่า ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สถานีทามะพลาซ่า ⇒ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,400 เยน, เด็ก: 700 เยน
โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ⇒ สถานีทามะพลาซ่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,400 เยน, เด็ก: 700 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
โตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถบัส หมายเลข 2
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 9 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
※ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
•สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"
•รถที่ออกเดินทางจากทามะพลาซ่าใช้ระบบการจอง ส่วนรถที่ออกเดินทางจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทไม่สามารถจอง
•จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรณีที่นั่งเต็ม จะไม่สามารถขึ้นรถได้