รถบัสด่วน

โตเกียว ⇔ นากาโนะ / กุมมะ

ชิบูย่า ⇔ คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น

โตเกียว ⇒ คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น
เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีคารุอิซาว่า - ผู้ใหญ่ 3,000 เยน, เด็ก: 1,500 เยน / สถานีขนส่งคุซัทสึ - ผู้ใหญ่ : 3,500 เยน, เด็ก : 1,750 เยน
คารุอิซาว่า / คุซัทสึออนเซ็น ⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีคารุอิซาว่า - ผู้ใหญ่ 3,000 เยน, เด็ก: 1,500 เยน / สถานีขนส่งคุซัทสึ - ผู้ใหญ่ : 3,500 เยน, เด็ก : 1,750 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
สถานีคารุอิซาว่า ป้ายรถบัส หมายเลข 3
สถานีขนส่งคุซัทสึออนเซ็น ป้ายรถบัส หมายเลข 5
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 4 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีขนส่งคุซัทสึออนเซ็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ ชิซุโอกะ / ยามานาชิ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ

ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ 
⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 1,800 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 900 เยน
ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ 
⇒ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 1,800 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 900 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
สถานีฟุทาโกะทามากาวะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
สถานีคาวากุจิโกะ ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สถานีฟูจิซัง ป้ายรถบัส หมายเลข 1
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 12 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ป้ายรถบัสฟูจิ คิว ไฮแลนด์/ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีคาวากุจิโกะ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีฟูจิซัง
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ ชิซุโอกะ

ชิบูย่า ⇔ ฟูจิเอดะ / ซาการะ

ชิบูย่า ⇒ ฟูจิเอดะ / ซาการะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 3,100 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,550 เยน
ฟูจิเอดะ / ซาการะ ⇒ ชิบูย่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: เริ่มต้น 3,100 เยน, เด็ก: เริ่มต้น 1,550 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
รถบัสด่วนโทเม โกเทมบะ
สำนักงานจำหน่ายตั๋วรถบัสด่วนโอคาเบะ
สถานีฟูจิเอดะ ทางออกทิศใต้
อิกุจิซาคาอิ
สนามบินชิซุโอกะ
ชิซุนามิไคกัง อิริกุจิ
สำนักงานจำหน่ายตั๋วซาการะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 4 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ที่สถานีชิซุโอกะ / อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ที่สถานีฟูจิเอดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ เอฮิเมะ / ภูมิภาคโทโยะ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ อิมะบาริ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇒ อิมะบาริ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 12 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 11,100 เยน - 12,000 เยน, เด็ก: 5,550 เยน - 6,000 เยน
อิมะบาริ ⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 12 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 11,100 เยน - 12,000 เยน, เด็ก: 5,550 เยน - 6,000 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
ฟุทาโกะทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมเซิน เฮ้าท์ ชั้น 1
มิชิมะ-คาวาโนเอะ IC
สำนักงานจำหน่ายตั๋วนีฮามะ
ไซโจโนโบริมิจิ
สถานีนิวกาวะ
อิมาบาริเอคิมาเอะ
อิมะบะริ ซันบาชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 3
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีอิมะบาริ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
ลิงค์

โตเกียว ⇔ นากาโนะ (เปิดให้บริการตามฤดูกาล)

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇔ คามิโคจิ

ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ ⇒ คามิโคจิ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 6,050 เยน - 7,400 เยน, เด็ก: 3,030 เยน - 3,700 เยน
คามิโคจิ ⇒ ชิบูย่า / ฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 6,050 เยน - 7,400 เยน, เด็ก: 3,030 เยน - 3,700 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้
ฟุทาโกะทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมเซิน เฮ้าท์ ชั้น 1
สถานีชินชิมะชิมะ
สถานีขนส่งซะวันโดะ
สถานีขนส่งคามิโคจิ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งคามิโคจิ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
12 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม ทุกวัน/ 12, 13 ตุลาคม/ 19, 20 ตุลาคม (ออกจากชิบูย่า)
ลิงค์

โตเกียว - ชิบะ

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ⇔ สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ・สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก

สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก ⇒ ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ - ผู้ใหญ่ 1,450 เยน, เด็ก: 730 เยน / สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก - ผู้ใหญ่ : 1,550 เยน, เด็ก : 780 เยน

 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ⇒ สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ - ผู้ใหญ่ 1,450 เยน, เด็ก: 730 เยน / สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก - ผู้ใหญ่ : 1,550 เยน, เด็ก : 780 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์คซิตี้ ・ สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ・สถานีคิซาระสึ  ทางออกทิศตะวันตก
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
วันเสาร์และวันหยุด : 16 เที่ยว
วันธรรมดา : 15 เที่ยว (จากสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้)
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้) / สถานีขนส่งโซเดะกะอุระ ผู้ใหญ่ / ศูนย์แนะนำหน้าสถานีคิซาระสึ / บนรถบัส
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ

คานากาวะ ⇔ ยามานาชิ

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ ⇔ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ / ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
⇒ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ / 
(เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน) ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
เวลาเดินทาง» ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ: ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน) - ผู้ใหญ่: 2,700 เยน, เด็ก: 1,350 เยน
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ / 
(เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน) ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
⇒ สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
เวลาเดินทาง» ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ: ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน, ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน) - ผู้ใหญ่: 2,700 เยน, เด็ก: 1,350 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีฮิโยชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีอิจิกาโอะ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
สถานีคาวากุจิโกะ ป้ายรถบัส หมายเลข 2
ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ป้ายรถบัสฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีคาวากุจิโกะ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (ข้าง ๆ ฟูจิ คิว อุนโจคะคุ)
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับรถไปภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 เปิดให้บริการเฉพาะฤดูร้อน
• รถที่ออกจาก ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ / คาวากุจิโกะ / ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5: หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้
ลิงค์

คานากาวะ ⇔ ชิซุโอกะ

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ ⇔ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอ 
⇒ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,650 เยน, เด็ก: 830 เยน
โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ 
⇒ สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,650 เยน, เด็ก: 830 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีฮิโยชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีอิจิกาโอะ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
รถที่ออกจาก โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เลต : หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้

คานากาวะ ⇔ ชิซุโอกะ (เปิดให้บริการตามฤดูกาล)

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ ⇔ ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ(Yeti) / กุรินปะ (Grinpa)

สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ 
⇒ ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ

เวลาเดินทาง» ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน
ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ 
⇒ สถานีฮิโยชิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ / 
สถานีทามะพลาซ่า / สถานีอิจิกาโอะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» เริ่มต้น: 1,800 เยน, เด็ก: 900 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีฮิโยชิ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีอิจิกาโอะ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ
กุรินปะ
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• เปิดให้บริการเฉพาะฤดูหนาว
• รถที่ออกจาก ฟูจิยามะ สโนว์ รีสอร์ท เยติ / กุรินปะ : หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้

คานากาวะ ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®

สถานีทามะพลาซ่า ⇔ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®

สถานีทามะพลาซ่า ⇒ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,350 เยน, เด็ก: 680 เยน
โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท® ⇒ สถานีทามะพลาซ่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,350 เยน, เด็ก: 680 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
"โตเกียวดิสนีย์แลนด์®" ป้ายรถบัส หมายเลข 1
"โตเกียวดิสนีย์ซี®" ป้ายรถบัส หมายเลข 2
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 9 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"
• ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรณีที่นั่งเต็ม จะไม่สามารถขึ้นรถได้ 

คานากาวะ ⇔ ชิบะ

สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ⇔ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ

สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ 
⇒ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน
มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ 
⇒ สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, เด็ก: 750 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 1 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• เปิดบริการในวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงปลายปีและปีใหม่
• รถที่ออกจาก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ปาร์ค คิซะระซุ: หากมีที่นั่งว่างในวันเดินทาง แม้ว่าไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก็สามารถขึ้นรถได้