ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ตำแหน่งประตูทางขึ้น – ลง ประตูฉุกเฉิน สวิทช์สัญญาณไฟฉุกเฉินภายในรถบัส

นอกเหนือจากกรณีฉุกเฉินกรุณาอย่ากดปุ่มเปิดประตูทางขึ้น – ลง ประตูฉุกเฉิน ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ที่นั่งคนขับรถ
Illust

* นี่คือตัวอย่าง

วิธีการใช้งานประตูฉุกเฉินมีระบุไว้บนกล่องสีแดงข้างประตูฉุกเฉิน (เมื่อเปิดฝาครอบกล่องออกจะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น)
เนื่องจากวิธีการใช้งานประตูฉุกเฉินมีข้อแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทรถ กรุณาปฏิบัติตามคำอธิบายนั้น ๆ

Illust

สภาพตอนประตูรถเปิด(ในรถ・นอกรถ)

Illust

ประตูสูงจากพื้นถนนประมาณ 1.5 เมตร

กรุณาระวังรถที่วิ่งตามมาด้านหลัง!

หากรู้สึกไม่สบายหรือมีความผิดปกติใด ๆ ขณะที่โดยสาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีเหตุการณ์อื่นที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อหรือให้คำแนะนำได้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
  2. เรียกรถดับเพลิง  (รถพยาบาล) หรือแจ้งตำรวจ
  3. กรุณาอย่าผลีผลามออกนอกตัวรถ เนื่องจากรถบนทางด่วนวิ่งค่อนข้างเร็วอาจเกิดอันตรายได้
  4. กรณีเกิดไฟไหม้หรือเหตุการณ์ใดที่ทำให้ต้องหนีออกนอกตัวรถ กรุณาตรวจสอบความปลอดภัยรอบข้างก่อน โดยเฉพาะรถที่ตามมาด้านหลัง จากนั้นให้รีบหลบไปในที่ปลอดภัย เช่น นอกราวเหล็กกั้นถนน เป็นต้น
  5. หากเป็นไปได้กรุณากด ”สวิทช์สัญญาณไฟฉุกเฉิน” ที่มีอยู่บนรถบัส

ระบบรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนขับรถ

รถบัสส่วนหนึ่งได้มีการติดตั้ง “ระบบรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนขับรถ” ไว้รองรับสถานการณ์ที่คนขับรถไม่สามารถขับรถได้เนื่องจากเกิดป่วยกะทันหัน โดยสามารถทำให้รถบัสจอดด้วยการกดสวิทช์เบรกฉุกเฉิน

ระบบรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนขับรถ รายละเอียด

เมื่อรู้ถึงอาการผิดปกติของคนขับรถ

Illust

ให้กดสวิทช์เบรกฉุกเฉิน

Illust
Illust

สวิทช์เบรกฉุกเฉินตรงที่นั่งผู้โดยสาร (บนเพดานของที่นั่งด้านหน้าสุด / ซ้าย - ขวา)

เบรกฉุกเฉินจะทำงาน
ความเร็วจะค่อย ๆ ลดลงจนรถจอดสนิทในที่สุด

  • ภายในตัวรถ กริ่งฉุกเฉินจะดังขึ้น, ไฟสีแดงที่อยู่ด้านหน้าชั้นวางสัมภาระจะกระพริบ
  • นอกตัวรถ เสียงแตรจะดังขึ้น, ไฟเบรกและไฟฉุกเฉินจะกระพริบ
Illust

ไฟสีแดง (ชั้นวางสัมภาระ)


ข้อควรระวัง

นอกเหนือจากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนขับรถ กรุณาอย่ากดสวิทช์เบรกฉุกเฉิน เนื่องจากอันตรายเป็นอย่างมาก
หลอดไฟสีแดงอยู่บริเวณหน้าชั้นวางสัมภาระ กรุณาอย่าวางสัมภาระกีดขวางทางเดิน

หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ดับเพลิง (พยาบาล) : 119

ตำรวจ : 110