แอร์พอร์ตบัส


สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ ⇔ สนามบินนาริตะ

สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ
⇒ สนามบินนาริตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ผู้ใหญ่» เริ่มต้น: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน
สนามบินนาริตะ
⇒ สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ผู้ใหญ่» เริ่มต้น: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีชินยูริกาโอกะ ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สถานีเซ็นเตอร์มินามิ
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 18 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์บริการเคเซบัส ในสนามบินนาริตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับเที่ยวที่ไปสนามบินนาริตะทั้งหมด ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
• สำหรับเที่ยวที่ออกจากสนามบินนาริตะทั้งหมด ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรุณาซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสนามบิน

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / สถานีชิบูย่า (ชิบูย่า Fukuras) / โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว ⇔ สนามบินนาริตะ

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / 
สถานีชิบูย่า (ชิบูย่า Fukuras) / ชั้น 1โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว 
⇒ สนามบินนาริตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - ประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,200 เยน, เด็ก: 1,600 เยน
สนามบินนาริตะ 
⇒ ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
สถานีฟุทาโกะทามากาวะ / 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / 
สถานีชิบูย่า (ชิบูย่า Fukuras) / โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - ประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,200 เยน, เด็ก: 1,600 เยน
ป้ายรถบัส
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ชั้น 1
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) ชั้น 5 ป้ายรถบัส หมายเลข 92
สถานีชิบูย่า (ชิบูย่า Fukuras)
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว อาคาร B1
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถบัส หมายเลข 3
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 7
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 17
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 10
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินนาริตะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินนาริตะ : 22 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถลีมูซีนที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ของสนามบินนาริตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับเที่ยวที่ไปสนามบินนาริตะทั้งหมด ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
• สำหรับเที่ยวที่ออกจากสนามบินนาริตะทั้งหมด ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรุณาซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสนามบิน

สถานที่จำหน่ายตั๋ว :
ฟุทาโกะ ทามะกาวะ ไรส์ /  รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์  :  ป้ายรถบัส
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้  : โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล  แผนกต้อนรับที่ล็อบบี้
สถานีชิบูย่า : shibuya-san tourist information & art center(SHIBUYA FUKURAS  ชั้น 1)
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว อินฟอร์เมชั่นที่ชั้น 1 (โปต้า เคาน์เตอร์)
ลิงค์

สถานีทามะพลาซ่า ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีทามะพลาซ่า ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 50 นาที - 70 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน, เด็ก: 580 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒ สถานีทามะพลาซ่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 50 นาที - 70 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน, เด็ก: 580 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 13
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ )
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 32 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 35 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออาจากสถานีทามะพลาซ่า: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ : ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีชินยูริกาโอกะ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีชินยูริกาโอกะ ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,370 เยน, เด็ก: 690 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒ สถานีชินยูริกาโอกะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,370 เยน, เด็ก: 690 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีชินยูริกาโอกะ ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 16 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีชินยูริกาโอกะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีเซ็นเตอร์คิตะ /สถานีเซ็นเตอร์มินามิ / โรงแรม ชิน โยโกฮาม่า พริ๊นซ์ / สถานีชินโยโกฮาม่า  ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีเซ็นเตอร์คิตะ /สถานีเซ็นเตอร์มินามิ /
โรงแรม ชิน โยโกฮาม่า พริ๊นซ์ / สถานีชินโยโกฮาม่า 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 75 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 900เยน - 1,050เยน, เด็ก: 450เยน - 530เยน
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ สถานีชินโยโกฮาม่า / โรงแรมชิน โยโกฮาม่า พริ๊นซ์ /
สถานีเซ็นเตอร์มินามิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 70 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 900เยน - 1,050เยน, เด็ก: 450เยน - 530เยน
ป้ายรถบัส
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ
สถานีเซ็นเตอร์มินามิ
โรงแรมชิน โยโกฮาม่า พริ๊นซ์
สถานีชินโยโกฮาม่า
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 30 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 32 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สถานีเซ็นเตอร์คิตะ /สถานีเซ็นเตอร์มินามิ /โรงแรม ชิน โยโกฮาม่า พริ๊นซ์ / สถานีชินโยโกฮาม่า :
ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,300 เยน), เด็ก: 580 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,160 เยน)
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
สถานีฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,300 เยน), เด็ก: 580 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,160 เยน)
ป้ายรถบัส
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ชั้น 1
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 22 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีฟุทาโกะทามากาวะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า(SHIBUYA FUKURAS) / โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว ⇔ สนามบินฮาเนดะ

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า(SHIBUYA FUKURAS) / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,100 เยน), เด็ก: 530 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,060 เยน)
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า(SHIBUYA FUKURAS) / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,100 เยน), เด็ก: 530 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,060 เยน)
ป้ายรถบัส
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5 ป้ายรถบัส หมายเลข 92
สถานีชิบูย่า ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส หมายเลข 31
สถานีชิบูย่า (ชิบูย่า Fukurasu)
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว อาคาร B1
รปปงหงิฮิลส์
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 25 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 34 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / ออกจากสถานีชิบูย่า / ออกจากโรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว / ออกจากสถานีฟุทาโกะทามากาวะ / ออกจากรปปงหงิฮิลส์: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"
ลิงค์

สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / 
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / 
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 630 เยน - 940 เยน, เด็ก: 320 เยน - 470 เยน
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / 
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / 
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 630 เยน - 940 เยน, เด็ก: 320 เยน - 470 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก ป้ายรถบัส หมายเลข 3
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ
คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ
สถานีมูซาชินิตตะ
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 20 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / ออกจากสถานีโคซูกิ ทางออกทิศตะวักออก / ออกจากเดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / ออกจากคุกะฮาระ เอคิ-อิริกุจิ / ออกจากสถานีมูซาชินิตตะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก / สถานีโออิมาจิ / สถานีชินากาวะ ซีไซด์ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก /
สถานีโออิมาจิ / สถานีชินากาวะ ซีไซด์  ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 60 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่:580 เยน - 730 เยน, เด็ก: 290 เยน - 370 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒
สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก /
สถานีโออิมาจิ / สถานีชินากาวะ ซีไซด์
เวลาเดินทาง» ประมาณ 60 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: ผู้ใหญ่:580 เยน - 730 เยน, เด็ก: 290 เยน - 370 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สถานีโออิมาจิ
สถานีชินากาวะ ซีไซด์
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 1 (ในประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 2 (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)
สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (ระหว่างประเทศ)
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 29 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก / สถานีโออิมาจิ / สถานีชินากาวะ ซีไซด์ : ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"