แอร์พอร์ตบัส


สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า ⇔ สนามบินนาริตะ

สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า
⇒ สนามบินนาริตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ผู้ใหญ่» เริ่มต้น: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน
สนามบินนาริตะ
⇒ สถานีชินยูริกาโอกะ / สถานีทามะพลาซ่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ผู้ใหญ่» เริ่มต้น: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สถานีชินยูริกาโอกะ ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 18 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์บริการเคเซบัส ในสนามบินนาริตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับเที่ยวที่ไปสนามบินนาริตะทั้งหมด ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
• สำหรับเที่ยวที่ออกจากสนามบินนาริตะทั้งหมด ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรุณาซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสนามบิน

สถานีนากายามะ / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ ⇔ สนามบินนาริตะ

สถานีนากายามะ / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ 
⇒ สนามบินนาริตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน

สนามบินนาริตะ 
⇒ สถานีนากายามะ / สถานีเซ็นเตอร์มินามิ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 2,950 เยน - 3,150 เยน, เด็ก: 1,480 เยน - 1,580 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีเซ็นเตอร์มินามิ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
ที่สถานีนากายามะ ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 2 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์บริการเคเซบัส ในสนามบินนาริตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับเที่ยวที่ไปสนามบินนาริตะทั้งหมด ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
• สำหรับเที่ยวที่ออกจากสนามบินนาริตะทั้งหมด ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรุณาซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสนามบิน

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว ⇔ สนามบินนาริตะ

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว 
⇒ สนามบินนาริตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - ประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,200 เยน, เด็ก: 1,600 เยน
สนามบินนาริตะ 
⇒ ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
สถานีฟุทาโกะทามากาวะ / 
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว
เวลาเดินทาง» ประมาณ 2 ชั่วโมง - ประมาณ 3 ชั่วโมง

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 3,200 เยน, เด็ก: 1,600 เยน
ป้ายรถบัส
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ชั้น 1
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ (โรงแรมชิบูย่า เอ็กเซล โตคิว) ชั้น 5 ป้ายรถบัส หมายเลข 92
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว อาคาร B1
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 3 ป้ายรถบัส หมายเลข 3
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 7
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2 ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 17
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 10
สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1 ปีกเหนือ ป้ายรถบัส หมายเลข 1
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินนาริตะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินนาริตะ : 22 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถลีมูซีนที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ของสนามบินนาริตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• สำหรับเที่ยวที่ไปสนามบินนาริตะทั้งหมด ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า
• สำหรับเที่ยวที่ออกจากสนามบินนาริตะทั้งหมด ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้า จะได้ที่นั่งตามลำดับการมาถึง กรุณาซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสนามบิน
ลิงค์

สถานีทามะพลาซ่า ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีทามะพลาซ่า ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 50 นาที - 70 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน, เด็ก: 580 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒ สถานีทามะพลาซ่า
เวลาเดินทาง» ประมาณ 50 นาที - 70 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน, เด็ก: 580 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีทามะพลาซ่า ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 13
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 8
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 40 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 44 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออาจากสถานีทามะพลาซ่า: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ : ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีชินยูริกาโอกะ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีชินยูริกาโอกะ ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,370 เยน, เด็ก: 690 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒ สถานีชินยูริกาโอกะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,370 เยน, เด็ก: 690 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีชินยูริกาโอกะ ทางออกทิศใต้ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 11
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 11
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 22 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีชินยูริกาโอกะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีเซ็นเตอร์มินามิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีเซ็นเตอร์มินามิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน, เด็ก: 530 เยน
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ สถานีเซ็นเตอร์มินามิ / สถานีเซ็นเตอร์คิตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 1 ชั่วโมง - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน, เด็ก: 530 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีแซ็นเตอร์มินามิ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สถานีเซ็นเตอร์คิตะ ป้ายรถบัส หมายเลข 5
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 8
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 9
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 8
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 18 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีเซ็นเตอร์มินามิ / ออกจากสถานีเซ็นเตอร์คิตะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,300 เยน), เด็ก: 580 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,160 เยน)
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์, รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ / 
สถานีฟุทาโกะทามากาวะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,150 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,300 เยน), เด็ก: 580 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,160 เยน)
ป้ายรถบัส
ฟุทาโกะ ทามากาวะ ไรส์ รักคุเท็น คริมสัน เฮ้าส์ ชั้น 1
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 22 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีฟุทาโกะทามากาวะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า / โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว ⇔ สนามบินฮาเนดะ

ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,100 เยน), เด็ก: 530 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,060 เยน)
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / สถานีชิบูย่า / 
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 1,050 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 2,100 เยน), เด็ก: 530 เยน (ราคาสำหรับช่วงดึกและช่วงเช้ามืด: 1,060 เยน)
ป้ายรถบัส
ชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5 ป้ายรถบัส หมายเลข 92
สถานีชิบูย่า ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส หมายเลข 31
โรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว อาคาร B1
รปปงหงิฮิลส์
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 25 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 34 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ / ออกจากสถานีชิบูย่า / ออกจากโรงแรมซีรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว / ออกจากสถานีฟุทาโกะทามากาวะ / ออกจากรปปงหงิฮิลส์: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"
ลิงค์

สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / 
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / 
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ 
⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 630 เยน - 940 เยน, เด็ก: 320 เยน - 470 เยน
สนามบินฮาเนดะ 
⇒ สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / 
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก / 
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ / สถานีมูซาชินิตตะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที - ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 630 เยน - 940 เยน, เด็ก: 320 เยน - 470 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สถานีมูซาชิโคซูกิ ทางออกทิศตะวันออก ป้ายรถบัส หมายเลข 3
เดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ
คุกะฮาระเอคิ-อิริกุจิ
สถานีมูซาชินิตตะ
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 10
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 15
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 15
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไปสนามบินฮาเนดะ: 18 เที่ยว
จากสนามบินฮาเนดะ: 20 เที่ยว
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีมูซาชิโคซูกิ (ทางออก สายโยโกซุกะ) / ออกจากสถานีโคซูกิ ทางออกทิศตะวักออก / ออกจากเดนเอ็นโชฟุฮอนมาจิ / ออกจากคุกะฮาระ เอคิ-อิริกุจิ / ออกจากสถานีมูซาชินิตตะ: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"

สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก ⇔ สนามบินฮาเนดะ

สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก ⇒ สนามบินฮาเนดะ
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 730 เยน, เด็ก: 370 เยน
สนามบินฮาเนดะ ⇒สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก
เวลาเดินทาง» ประมาณ 45 นาที

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว» ผู้ใหญ่: 730 เยน, เด็ก: 370 เยน
ป้ายรถบัส
สถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส หมายเลข 2
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถบัส หมายเลข 4
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 ป้ายรถบัส หมายเลข 14
จำนวนรอบ (ต่อวัน)
ไป-กลับ 13 รอบ
สถานที่
จำหน่ายบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัสในอาคารผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการบนรถ
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* ข้อมูลข้างต้นอาจแตกต่างกันตามเวลาที่เดินทาง และรอบการเดินรถ
ไอคอนรายการ
โปรดทราบ
• ออกจากสถานีสถานีโอซากิ ทางออกทิศตะวันตก: ตอนขึ้นรถ หยอดเงินใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• ออกจากสนามบินฮาเนดะ: ซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารรถบัส ณ ขณะขึ้นรถกรุณานำตั๋วใส่ในเครื่องรับค่าโดยสาร
• สามารถใช้บัตรโดยสาร IC ชนิดเติมเงิน เช่น "PASMO", "Suica"